Belediyeler için kritik dönem! Süre bitti, ödemeler başladı

14 Kasım 2018, Çarşamba 20:32

     


Bakanlar Kurulu'nun Mayıs ayından itibaren, belediyelere aktarılacak vergi gelirlerinde kesinti yapılmamasına dair tanıdığı 6 aylık süre doldu. Buna göre, İller Bankası belediye gelirlerinden yüzde 50 oranında kesinti yapabilecek.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYIN

Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, belediye gelirlerindeki kesintiler Mayıs ile Ekim arasındaki dönemde yüzde sıfır olarak uygulandı. 15 Mart 2010 tarihli ve 2010 / 238 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı olduğu kuruluşların borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan yapılacak kesintilere 6 aylık sürenin dolmasıyla yeniden başlandı.

İlgili maddede " Yüzde 40 oranında kesinti yapılan kuruluşlar için ilave yüzde 10 oranında, yüzde 25'i oranında kesinti yapılan kuruluşlar için ilave yüzde 25 oranında kesinti yapılır. Taksit tutarları, ilave kesinti oranları çerçevesinde hesaplanacak tutardan düşükse taksit tutarı kadar kesinti yapılır" denildi.

İŞTE BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2018/11685

Ekli "Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığı)'nın 25/4/2018 tarihli ve 11512 sayılı yazısı üzerine, 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı Kanunun 7'nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 30/4/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MADDE 1-15/3/2010 tarihli ve 2010/238 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esasları aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 13- (1) Bu Esaslar uyarınca yapılacak kesinti oranları 2018 yılı Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar için yüzde sıfır olarak uygulanır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen süre sonunda kesinti oranları, geçici 12'nci maddede yer alan hükümler çerçevesinde uygulanmaya devam edilir."

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. (AYŞE YILMAZ) 
Son Eklenen Haberler