Sayıştay, Buca'daki bazı toplu iş sözleşmesi maddelerini 'yersiz' buldu

7 Kasım 2018, Çarşamba 12:24

     


Sayış'ın Buca Belediyesi'nin 2017 yılına ait denetim raporunda, ambalaj atıklarının toplanması işinin ihale yapılmadan verildiği, İçişleri Bakanlığı'nın onayını gerektiren 47 milyon 717 bin 503 TL'lik borçlanmanın, Belediye Meclisi'nin kararıyla yapıldığı görüşüne yer verildi. Yine belediyenin, Tüm-Bel Sen ile yaptığı toplu iş sözleşmesine (TİS) eklenen 'Çalışanlar yılda bir kez işveren tarafından tam teşekküllü sağlık taramasından geçirilir' maddesi ile 8 Mart'ta kadın personelin izinli sayılmasına yönelik madde, yersiz bulundu.

Sayıştay Başkanlığı, Buca Belediyesi'nin 2017 yılına ait denetim raporunu yayımladı. Raporda, Buca Belediyesi sınırları içindeki ambalaj atıklarının toplanması, taşınması, ayrıştırılması ve geri dönüşümü işinin, 1 Eylül 2016 yılında imzalanan protokolle 3 yıllığına bir şirkete ihalesiz olarak verildiği belirtildi. Raporda, söz konusu protokole göre Buca Belediyesi'nin ambalaj atıklarının toplanması ve değerlendirilmesi konusunda yüklenici firmaya verdiği imtiyaz hakkı karşılığında herhangi bir bedel almadığına dikkat çekildi. Ambalaj atıklarının toplanması işi için, 2886 sayılı Kanun çerçevesinde ihale yapılması, çok sayıdaki lisanslı firma arasında rekabet ortamının sağlamasını ve söz konusu imtiyaz hakkının en yüksek geliri veren şirkete  vermesinin gerektiği görüşüne yer verildi.

'BAKANLIK OLURU OLMADAN BORÇLANILDI'

Sayıştay raporunda Buca Belediyesi'nin borçlanmasına dair de çeşitli görüşlere yer verildi. Raporda, belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde 50'sinden fazlasına sahip olunan şirketlerin, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının, yılı içinde toplam yüzde 10'unu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde 10'unu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile yapabileceğinin düzenlendiği belirtildi. Ancak Buca Belediyesi tarafından belediye meclisi kararıyla borçlanılabilecek azami tutarı aşan ve İçişleri Bakanlığı'nın onayını gerektiren 47 milyon 717 bin 503 TL'lik borçlanmanın, onay alınmaksızın Belediye Meclisi'nin kararıyla yapıldığı kaydedildi.

'TİS'E BAŞKA HÜKÜMLER KOYMAK YERSİZ'

İlçede memurları sevindiren toplu iş sözleşmesinin bazı maddeleri de Sayıştay'ın raporuna yansıdı. Raporda, Buca Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen arasında yapılan toplu iş sözleşmesindeki bazı maddeler 'yersiz' bulundu. Sayıştay, sözleşmede yer alan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, kadın çalışanlar ücretli izinli sayılırlar' maddesinin yanı sıra, İş Sağlığı ve Güvenliği başlıklı bölümde yer alan, 'Yılda bir kez tüm memurlara zorunlu olarak doktor muayeneleri, dahiliye, kulak burun boğaz, göz, kalp tetkikleri, tüm batın ultrasonu, akciğer röntgeni, EKG, mamografi, laboratuvar tetkikleri, tam teşekküllü sağlık taraması, işveren tarafından yaptırılır" maddesi de uygun bulunmadı. Raporda, belediye başkanı ile sendika temsilcisinin, sadece ödenecek olan sosyal denge tazminat tutarını kanuni sınırlarda tespit etmek üzere yetkilendirildiğine dikkat çekilerek, "Sözleşme metnine yetkilendirilen husus dışında başkaca hükümler koymak yersizdir" denildi.

'KADROLAR BOŞ KALDI'

Rapora yansıyan başlıklardan biri de, mali hizmetler uzman kadrolarına yönelik oldu. Sayıştay yaptığı incelemede, 6 Nisan 2007 tarih ve 2007/63 sayılı ve 7 Ağustos 2009 tarih ve 2009/106 sayılı meclis kararları ile mali hizmetler uzmanlığı ve uzman yardımcılığı kadrolarının oluşturulduğu, fakat herhangi bir atamanın yapılmadığı belirlendi. Raporda, Buca Belediyesi'nin iç denetçilerinin olmadığı, bu nedenle 2017 mali yılında hiçbir iç denetim faaliyetinin gerçekleştirilememiş olduğu, 5018 sayılı Kanun ile çerçevesi oluşturulan mali yönetim ve kontrol yapısının belediyedeki işleyişinde, dolayısıyla da kaynaklarının ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilmesi konusunda zaafiyete neden olabileceği görüşü yer aldı. Sayıştay raporunda, Belediyenin, Buca Kent Konseyi'nin faaliyetleri için bütçede ödeneği olmadığı halde harcama yaptığı da belirtildi. (DHA) 
Son Eklenen Haberler